Telefon
WhatsApp
  • 08 Aralık 2023, 12:58
İmar ve Ruhsat Birimi

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaata başlayan tüm katılımcılarımıza “Yapı Ruhsatları” ve inşaatını tamamlayanlara ise “Yapı Kullanma İzin Belgeleri” imar birimi tarafından düzenlenmektedir.

GÖREVİ

Bölgenin planlanması ve altyapı proje çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek. İmar planını hazırlamak ve ilgili mercilere onaylatarak yürürlüğe koymak, Onaylı imar planına göre arazi aplikasyonlarını yapmak, yapılacak sanayi tesisine ait proje ve tadilatlarını incelemek ve onaylamak, yapı ruhsatı ve yapı kullanım hizmetlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, inşaatları kontrol etmek ve raporlarını düzenlemek ile görevlidir.

HİZMETLER

Onaylı imar planına göre alt yapı projelerini hazırlatmak ve ilgili mercilere onaylatmak.

Onaylı imar planına göre kamulaştırması tamamlanan sanayi parsellerinin imar uygulamasının (parselasyon) işlemlerinin yaptırılması ve tapuya tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Onaylı imar planına göre planlanan sanayi parsellerinin tahsis taleplerini kabul etmek.

Sanayiciye tahsis edilen parseller üzerine yapılacak tesislere ait projelerin incelenmesi ve onayını müteakip yapı ruhsatını vermek.

Yapı ruhsatları verilen sanayi tesislerine ait aplikasyonları yaparak inşaatlarını kontrol etmek.

İnşaatı tamamlanan sanayi parsellerine yapı kullanma izin belgesi vermek.

İmara aykırı yapıları önlemek amacıyla gerekli kontrolleri yapmak.

İhtiyaç duyulması halinde mevcut sanayi parsellerinin Tevhit ve İfraz işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

İpotek fekki için yapılan müracaatların Bakanlık nezdinde takibini yapmak.

Bölge Müdürlüğü’nün imar konuları ile ilgili her türlü yazışma ve işlerini takip etmek.

Paylaş

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM

İLETİŞİM